Riina

Puheterapia on lääkinnällistä kuntoutusta. Puheterapian tavoitteena on parantaa asiakkaan
kommunikaatiokykyä arjessa. Puheterapian keskeisenä perustana on hyvä vuorovaikutussuhde
asiakkaan ja puheterapeutin välillä.

Olen valmistunut vuonna 1999 puheterapeutiksi (Valviran laillistama puheterapeutti, filosofian
maisteri). Ylläpidän ja vahvistan ammattitaitoani säännöllisillä lisäkoulutuksilla.

Työskentelen moniammatillisesti ja tiiviissä yhteistyössä perheen kanssa ottaen huomioon lapsen
ja perheen kokonaistilanteen.

Työkokemuksen ja koulutuksen kautta hankittu erikoisosaamiseni

  • Puheterapia lapsille, joilla psykiatrista / neuropsykiatrista pulmaa kuten mutismia eli valikoivaa
    puhumattomuutta
  • Puheterapia lapsille, joilla lastenneurologista pulmaa kuten vuorovaikutukseen, puheen ja kielen
    kehitykseen, puhemotoriikkaan tai syömiseen liittyviä vaikeuksia.

Kuntoutan pääasiassa Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen asiakkaita. Kela toimii
kuntoutuksen järjestäjänä ja rahoittajana sekä maksaa kuntoutujan etuudet. Puheterapian määrä ja
toteuttamispaikka riippuvat Kelan tekemästä päätöksestä, jonka perustana on lähettävän tahon
lääkärin tekemä kuntoutussuunnitelma.

Minulla on ostopalvelusopimukset myös HUS:n ja Espoon kaupungin kanssa. Luonnollisesti myös
itsemaksavana asiakkaana voi tulla puheterapiakuntoutukseen.

Teen valtaosan terapiakäynneistä päiväkoti-, koulu- ja kotikäynteinä. Lisäksi minulla on
vastaanottotilat (25m² terapiatila) Espoossa.

Terapiakielenä on suomi.